Ngày 9-6-1984: Công ty 75 (Binh đoàn 15) thành lập

Ngày 9-6-1984: Công ty 75 (Binh đoàn 15) thành lập

Ngày 8-6-1972: Nick Út chụp bức ảnh “Em bé Napalm”

Ngày 8-6-1972: Nick Út chụp bức ảnh “Em bé Napalm”

Ngày 7-6-1979: Thành lập Lữ đoàn Tên lửa bờ 679

Ngày 7-6-1979: Thành lập Lữ đoàn Tên lửa bờ 679

Ngày 31-5-1999: Thành lập Trung đoàn 719, Binh đoàn 16

Ngày 31-5-1999: Thành lập Trung đoàn 719, Binh đoàn 16

Ngày 27-5-1949, ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 354

Ngày 27-5-1949, ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 354

Ngày 26-5-1975: Thành lập Bệnh viện Quân y 175

Ngày 26-5-1975: Thành lập Bệnh viện Quân y 175

Ngày 22-5-1946: Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam

Ngày 22-5-1946: Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam