300 chuyến xe góp phần chống dịch

300 chuyến xe góp phần chống dịch

Nghĩa tình quân dân sâu đậm

Nghĩa tình quân dân sâu đậm

Các anh bộ đội tốt với vợ chồng chúng tôi quá!

Các anh bộ đội tốt với vợ chồng chúng tôi quá!photo

Phòng dịch nơi tâm dịch

Phòng dịch nơi tâm dịch

Quân khu 4: Hàng trăm nữ dân quân ngày đêm có mặt trên các

Quân khu 4: Hàng trăm nữ dân quân ngày đêm có mặt trên các "điểm nóng" chống dịch

Hết lòng vì nhân dân

Hết lòng vì nhân dân

Bệnh viện Quân y 7, Quân khu 3 chủ động chống dịch, tích cực chi viện

Bệnh viện Quân y 7, Quân khu 3 chủ động chống dịch, tích cực chi viện

Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ

Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ

Quan tâm hậu phương, chăm lo tiền tuyến

Quan tâm hậu phương, chăm lo tiền tuyến

Bài 4: Xung kích trên tuyến đầu (Tiếp theo và hết)

Bài 4: Xung kích trên tuyến đầu (Tiếp theo và hết)

Bài 3: Chặn dịch từ xa

Bài 3: Chặn dịch từ xa

Bài 2: Thầm lặng đối mặt với SARS-CoV-2

Bài 2: Thầm lặng đối mặt với SARS-CoV-2

Ánh sao vuông nơi tâm dịch

Ánh sao vuông nơi tâm dịch