Hơn 200 đoàn viên, thanh niên Tổng công ty Điện lực Thành phố đã sửa chữa điện miễn phí cho 120 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hệ thống điện xuống cấp, lắp đặt không đúng quy cách, mất an toàn điện thuộc hai xã Bình Khánh, Lý Nhơn của huyện Cần Giờ. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực Thành phố còn trao tặng 120 chiếc đèn bàn cho các hộ gia đình được sửa chữa điện và trao tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình nghèo. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 100 triệu đồng.

Đại diện Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh tặng quà cho gia đình được sửa chữa điện. 
Đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh cho biết: “Chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ đơn vị với phương châm “lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng” trong việc cùng với chính quyền địa phương chăm lo đời sống của người lao động nghèo, gia đình chính sách trên địa huyện Cần Giờ. Chương trình cũng mang thông điệp tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả góp phần ngăn ngừa tai nạn điện. Năm 2016, chúng tôi sẽ thực hiện sửa chữa cho 1.000 hộ trên địa bàn Thành phố và một số tỉnh lân cận”.

Trong năm 2015, công trình “Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội” được Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện sửa chữa hơn 1.500 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, trao tặng hơn 200 phần quà, huy động hơn 2.400 lượt đoàn viên tham gia. Tổng kinh phí thực hiện các công trình hơn 1,2 tỷ đồng.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA