Tìm kiếm

Kết nạp Đảng viên mới ở Nam Sudan

Kết nạp Đảng viên mới ở Nam Sudan

Đón Tết Độc lập ở Nam Sudan

Đón Tết Độc lập ở Nam Sudan

Bác sĩ mũ nồi xanh mang niềm vui cho các em nhỏ Nam Sudan

Bác sĩ mũ nồi xanh mang niềm vui cho các em nhỏ Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tập huấn phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tập huấn phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Nam Sudan

Bác sĩ mũ nồi xanh trồng hơn 100 cây xanh ở Nam Sudan

Bác sĩ mũ nồi xanh trồng hơn 100 cây xanh ở Nam Sudan

Tuổi trẻ bệnh viện dã chiến Việt Nam “gieo mầm” hy vọng ở Nam Sudan

Tuổi trẻ bệnh viện dã chiến Việt Nam “gieo mầm” hy vọng ở Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 làm công tác dân vận tại Nam Sudan

Trong ngày 22 và 24-11, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 (BVDC2.4) đã tổ chức các hoạt động dân vận (CIMIC) ý nghĩa tại một số trường học ở Nam Sudan.