Tìm kiếm

Công ty Cổ phần 28.1 đạt giải Nhất Hội thi Thợ giỏi ngành may toàn quân lần thứ V

Chiều 28-4, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị đã bế mạc Hội thi Thợ giỏi ngành may toàn quân lần thứ V, giai đoạn 2017-2022.