Tìm kiếm

Từ 10 giờ ngày 2-7, Quảng Ninh ngừng cấp phép tàu thủy ra khơi

Từ 10 giờ ngày 2-7, Quảng Ninh ngừng cấp phép tàu thủy ra khơi

Thời tiết ngày 2-7: Bão số 1 sẽ gây mưa lớn tại nhiều khu vực

Thời tiết ngày 2-7: Bão số 1 sẽ gây mưa lớn tại nhiều khu vực

Từ 10 giờ ngày 2-7, Quảng Ninh ngừng cấp phép tàu thủy ra khơi

Để phòng, chống bão số 1, ngày 2-7, Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh thông báo tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện tàu thủy ra khơi; tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện tàu du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển. Thời hạn tạm ngừng bắt đầu từ 10 giờ ngày 2-7.