Đó chính là những ví dụ cụ thể, ghi dấu ấn mang tính lịch sử bởi những quyết sách đúng đắn của Đảng và nỗ lực của Nhà nước đã khơi gợi và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc ta.

leftcenterrightdel
 PGS, TS Trần Xuân Bách

Trước thềm đại hội, chúng tôi được tham gia sâu rộng trong quá trình lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình đại hội. Thông qua các buổi tọa đàm do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, ngay lần đầu tiên đã thu hút được sự tham gia của thanh niên Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới cùng tham gia thảo luận. Đã có rất nhiều nhà khoa học, trí thức trẻ ở trong và ngoài nước nghiên cứu sâu sắc các dự thảo, đóng góp những sáng kiến, mong mỏi, nguyện vọng một cách tâm huyết, truyền đi những thông điệp của người Việt trẻ, hướng về cội nguồn, trăn trở với đất nước, bằng tâm sức, trí tuệ và khát vọng vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng đã cung cấp những đánh giá nghiêm túc về các thành tựu cũng như thực trạng, khoảng trống còn tồn tại, giúp chúng tôi thấu hiểu và chia sẻ cũng như ý thức rõ hơn về trách nhiệm của thanh niên với đất nước. Chúng tôi cũng nhìn thấy được mọi nỗ lực của cá nhân mình đều cần thiết và được hòa chung trong chặng đường phía trước của cả dân tộc; thấy được định hướng phát triển đất nước của Đảng chính là kim chỉ nam mà mỗi người trẻ đều cần đến để khai phóng tất cả tiềm năng của bản thân, biến điều đó thành giá trị xã hội rộng khắp.

Chúng tôi tin tưởng vào thành công Đại hội XIII của Đảng và sẽ nỗ lực hết mình, đoàn kết, thống nhất, tập hợp thanh niên, cùng chung sức, đồng lòng, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

MINH CHÂU (ghi)