Dự đại hội có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cao Bằng qua các thời kỳ; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng LLVT nhân dân... cùng 350 đại biểu chính thức, thay mặt cho trên 57.000 đảng viên trong toàn đảng bộ về dự đại hội.

leftcenterrightdel
Đại diện các tầng lớp nhân dân chúc mừng đại hội.

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ tỉnh đã xác định đúng mục tiêu chiến lược, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động hiệu quả các nguồn lực tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt; tập trung vào 3 đột phá chiến lược nhằm phát huy 5 lợi thế của tỉnh; đưa Cao Bằng trở thành tỉnh vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, thực sự là “phên dậu” vững chắc phía Đông Bắc của Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế, những khó khăn, thách thức đặt ra; đặt sự phát triển của tỉnh trong tổng thể của vùng trung du và miền núi phía Bắc, để thấy rõ hơn thực trạng và trình độ phát triển của tỉnh trong tương quan với các địa phương. Từ đó đề ra các giải pháp, các đột phá có tính khả thi, sát thực tế; vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, vừa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh có điều kiện phát triển.

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, Cao Bằng cần khai thác mạnh mẽ lợi thế phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; chú trọng đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, các điểm du lịch, phát huy hiệu quả các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng; các giá trị dân tộc độc đáo, khác biệt, mang đậm bản sắc Cao Bằng... Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05 và các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện việc sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự đại hội.

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, nhất là dân vận các cơ quan nhà nước; củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân; mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; cần chủ động đề xuất với các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách, hỗ trợ về nguồn lực, giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để Cao Bằng bứt phát vươn lên, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới...

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG