Đại hội khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 ước tăng 6,6%/năm. Năm 2020, quy mô GRDP ước đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 27.000 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015.

leftcenterrightdel

Đại tướng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những kết quả Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng tình với nội dung các văn kiện tại đại hội, Đại tướng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nghiên cứu, bổ sung, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Nhấn mạnh vai trò của Bắc Ninh là cầu nối giữa Hà Nội với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, Đại tướng Tô Lâm cho rằng, tỉnh Bắc Ninh cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, lấy quy hoạch làm cơ sở quản lý phát triển. Xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững trên 3 trụ cột cơ bản: Phát triển về kinh tế; tiến bộ về xã hội; bảo đảm về môi trường. Đồng thời, cần tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao và chuyển đổi số. Có giải pháp đột phá đẩy mạnh phát triển thương mại-dịch vụ. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, cần chú ý phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Tin, ảnh: NGUYỄN VŨ