Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Lê Huy Vịnh, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Theo đánh giá thẩm định của TCCT, Đảng bộ quân chủng PK-KQ đã tích cực, chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể. Báo cáo chính trị và các văn kiện đã quán triệt, thực hiện đúng chỉ đạo của Thường vụ QUTƯ, hướng dẫn của TCCT; diễn đạt khái quát, chặt chẽ, dung lượng phù hợp. Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 thể hiện tính chiến đấu, nêu cao tự phê bình và phê bình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm trong quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình. Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cơ bản cụ thể hóa được những nội dung chủ yếu trong báo cáo chính trị của Đảng ủy quân chủng, bảo đảm phù hợp, có khả thi.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao Đảng ủy quân chủng PK-KQ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trong quân chủng tổ chức đại hội nhiệm kỳ chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; cán bộ chủ trì trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao; sau đại hội tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Đại hội Đảng bộ quân chủng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, có chất lượng. Đại tướng Lương Cường yêu cầu Đảng ủy quân chủng tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo chính trị và các văn kiện. Báo cáo chính trị cần đánh giá rõ hơn vai trò của quân chủng trong nắm, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược và tham mưu đề xuất về quản lý vùng trời, không phận, xây dựng lực lượng phòng không quốc gia; kết quả xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Về công tác xây dựng Đảng, cần đánh giá rõ hơn kết quả ban hành chủ trương, nghị quyết lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của quân chủng, nhất là cán bộ chỉ huy, phi công, cán bộ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hiện đại quân chủng. Về phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025, cần bổ sung, xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt chức năng chỉ đạo công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân và không quân toàn quân. Trên cơ sở dự thảo báo cáo chính trị, cần rà soát, bổ sung nội dung chương trình hành động, xác định thời gian hoàn thành, cơ quan, đơn vị phối hợp để triển khai tổ chức hiệu quả. 

* Chiều cùng ngày, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT chủ trì Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ học viện Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tướng Lương Cường yêu cầu Đảng ủy học viện tiếp tục rà soát, bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị. Cụ thể là cần đánh giá rõ hơn về thực hiện đổi mới chương trình, nội dung đào tạo theo hướng chuẩn hóa sát với thực tiễn, đáp ứng mục tiêu đào tạo cho các đối tượng trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu lý luận, bổ sung đường lối chính trị, quân sự của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chăm lo xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi về lý luận chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền của học viện nói riêng và toàn quân nói chung. Đối với phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ tới, bổ sung một số giải pháp về xây dựng Đảng bộ học viện TSVM tiêu biểu; xây dựng học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực; xây dựng, phát triển nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực sự là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia. Đại tướng Lương Cường nhất trí với kế hoạch tổ chức đại hội của Đảng bộ học viện; yêu cầu đảng bộ làm tốt các mặt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ học viện nhiệm kỳ 2020-2025. (Tin, ảnh: ĐÀO HỒNG)

* Sáng 9-7, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Binh chủng Công binh, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Báo cáo thẩm định của Tổng cục Chính trị (TCCT) tại hội nghị khẳng định: Đảng ủy Binh chủng Công binh đã quán triệt, triển khai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong đảng bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình; ở mỗi cấp đều chọn tổ chức đảng làm trước để rút kinh nghiệm, chỉ đạo chung. Đến nay, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành đại hội nhiệm kỳ đúng kế hoạch; kết quả bầu cử cấp ủy, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Binh chủng Công binh đúng theo dự kiến, tuyệt đại đa số cán bộ chủ trì các cấp đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm rất cao. Đảng ủy Binh chủng Công binh đã tích cực, chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ Binh chủng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; phương án nhân sự chuẩn bị đúng theo quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan chức năng cơ bản nhất trí với báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Binh chủng Công binh nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm làm rõ hơn kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Binh chủng Công binh nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở báo cáo công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ Binh chủng Công binh, báo cáo thẩm định của TCCT và ý kiến đại biểu các cơ quan chức năng tham dự hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của Đảng ủy Binh chủng Công binh, nhất trí với báo cáo thẩm định của TCCT. Nhấn mạnh về nội dung dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy Binh chủng Công binh, nhiệm kỳ 2020-2025, Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Đảng ủy Binh chủng Công binh nghiên cứu kỹ, điều chỉnh, sắp xếp lại một số nội dung cho phù hợp nhằm đảm bảo chặt chẽ về bố cục, tránh trùng lặp về nội dung, nêu bật được những thành tựu, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; làm rõ hơn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Phần dự báo đánh giá tình hình trong phần phương hướng của dự thảo báo cáo chính trị cần nghiên cứu, làm rõ hơn… Để Đại hội Đảng bộ Binh chủng Công binh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đạt kết quả cao nhất, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Đảng ủy Binh chủng Công binh tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu cơ quan chức năng, nhất là nội dung trong báo cáo thẩm định của cơ quan TCCT, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn kiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất. (Tin, ảnh: HÀ KHÁNH)

*Chiều cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Binh đoàn 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có đại biểu các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị (TCCT), Bộ Tổng tham mưu.  

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Binh đoàn 12

Tờ trình công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 12 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 do Đại tá Vũ Phúc Hậu, Bí thư Đảng ủy Binh đoàn trình bày tại hội nghị cho thấy, Đảng ủy Binh đoàn 12 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thường vụ Đảng ủy binh đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở hoàn thành đại hội đúng thủ tục, nguyên tắc, cán bộ chủ trì đa số trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Sau đại hội tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dự thảo các văn kiện đại hội đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, phương án nhân sự chuẩn bị đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu.

Báo cáo thẩm định của TCCT cơ bản nhất trí với bố cục và những nội dung của dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội do Đảng ủy Binh đoàn 12 chuẩn bị. Chủ đề đại hội bảo đảm đúng thành tố, có bố cục phù hợp. Nội dung báo cáo chính trị đánh giá nghiêm túc kết quả lãnh đạo của đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Binh đoàn 12 có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, đánh giá đúng ưu, khuyết điểm. Dự thảo chương trình hành động được thực hiện đồng bộ, cụ thể hóa được những nội dung chủ yếu trong báo cáo chính trị, có tính khả thi cao.

Qua báo cáo thẩm định của TCCT và ý kiến bổ sung của các cơ quan chức năng, đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Đảng ủy Binh đoàn 12 tiếp thu các ý kiến của cơ quan chức năng để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng của văn kiện đại hội. Đề nghị Đảng uỷ Binh đoàn thảo luận thêm để xác định rõ các khâu đột phá cho phù hợp với doanh nghiệp, chọn những điểm yếu nhất của nhiệm kỳ trước để đột phá trong nhiệm kỳ mới, làm tốt công tác cơ cấu lại doanh nghiệp, quyết tâm đạt mục tiêu trở thành doanh nghiệp quốc phòng vững mạnh. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhất trí với thời gian tổ chức đại hội và tin tưởng rằng, Binh đoàn 12 sẽ tổ chức đại hội thành công. (Tin, ảnh: NGỌC HÂN)

* Sáng 9-7, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Phó chủ nhiệm TCCT chủ trì Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Quân y 175, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo thẩm định của TCCT, Đảng ủy Bệnh viện Quân y 175 chủ động lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cả về văn kiện, nhân sự và bảo đảm, phục vụ, đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Nổi bật là các văn kiện trình đại hội, nhất là báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, có dung lượng phù hợp, kết cấu chặt chẽ, chất lượng tốt; phương án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình; nhân sự để bầu Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI bảo đảm về tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu…

leftcenterrightdel

Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị Đảng ủy Bệnh viện Quân y 175 cần nghiên cứu tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu và nội dung thẩm định của TCCT để bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện, bảo đảm thể hiện đầy đủ, sâu sắc hơn những kết quả nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là về kết quả lãnh đạo nhiệm vụ bảo đảm y tế biển, đảo; nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị, điều dưỡng, chăm sóc bảo vệ sức khỏe của bộ đội và nhân dân; xây dựng, phát triển y học dự phòng, phòng chống lây nhiễm. Đặc biệt, cần đánh giá rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của cả hai mặt thành công và tồn tại gắn với xác định rõ các tiềm lực… làm cơ sở nghiên cứu, thực hiện các đột phá về thể chế (chú trọng thể chế quản lý bệnh viện), về xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện thắng lợi lộ trình xây dựng bệnh viện hạng đặc biệt. (Tin, ảnh: VIỆT HÀ)

* Chiều cùng ngày, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Phó chủ nhiệm TCCT đã chủ trì Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đoàn 4 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhất trí với báo cáo thẩm định của TCCT, ý kiến đóng góp của đại biểu các cơ quan chức năng, kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội của Đảng ủy Quân đoàn 4 nhất là về chuẩn bị văn kiện, báo cáo chính trị có tính chiến đấu cao, phương án nhân sự theo đúng hướng dẫn của Trung ương, Thường vụ QUTƯ và TCCT. Cơ bản nhất trí với bố cục và những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Nhất trí về số lượng, cơ cấu, nhân sự Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra do Đảng ủy Quân đoàn 4 đề xuất.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì hội nghị thông qua công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ Quân đoàn 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để Đại hội Đảng bộ Quân đoàn diễn ra đạt kết quả cao, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị Đảng ủy Quân đoàn 4 tiếp tục nắm vững và quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của trên về tổ chức đại hội, tiếp thu tối đa báo cáo thẩm định của TCCT, ý kiến của đại biểu các cơ quan chức năng QUTƯ, Bộ Quốc phòng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện, bảo đảm thống nhất.

Về nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu Đảng ủy Quân đoàn 4: Biên tập lại chủ đề đại hội, làm rõ các thành tố, tránh lặp lại phương châm, quyết tâm xây dựng Đảng bộ TSVM tiêu biểu, xây dựng Quân đoàn VMTD, nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phần đánh giá trong báo cáo phải làm nổi bật được những thành tích, kết quả đã đạt được của Quân đoàn, đặc biệt là huấn luyện, SSCĐ, trình độ, năng lực tác chiến, cơ động; đánh giá ưu điểm khuyết điểm trong công tác tham mưu chiến lược, xây dựng các phương án tác chiến, sẵn sàng cơ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đoàn chủ lực; xây dựng quân đoàn chủ lực mạnh, nhất là về tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị, công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm. Xác định đúng, trúng các khâu đột phá của nhiệm kỳ tới… (Tin, ảnh: TUẤN HUY)