Đại hội thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy TTXVN đã lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực công tác, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin. Công tác thông tin có nhiều chuyển biến rõ rệt về nội dung, loại hình, chất lượng và hiệu quả; bảo đảm cung cấp nguồn thông tin trong nước và quốc tế chuẩn xác, kịp thời, toàn diện, đúng định hướng, thực hiện tốt chức năng thông tấn nhà nước. Các đơn vị thông tin triển khai hiệu quả các loại hình thông tin đa phương tiện với các sản phẩm phong phú, lan tỏa sâu rộng trên nhiều nền tảng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin ngày càng cao và đa dạng của xã hội. Công tác quản lý tài chính, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật được chú trọng, tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm nhu cầu phát triển thông tin và điều hành tác nghiệp, quản lý của ngành.

Công tác xây dựng Đảng trong toàn đảng bộ được tăng cường và thực hiện có nền nếp, bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ngày càng đi vào thực chất. Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ có 849 lượt đảng viên được khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 58 lượt tổ chức đảng được khen thưởng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu, trong đó, 34 đảng viên, 9 tổ chức đảng được Đảng ủy Khối khen thưởng.

leftcenterrightdel

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Đại hội đã tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trong đó thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong việc phát huy tính chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đảng bộ; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn đảng bộ; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị…

Nhiệm kỳ tới, Đảng ủy TTXVN tập trung lãnh đạo toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đoàn kết, quyết tâm xây dựng TTXVN thành cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực quốc gia, khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của TTXVN trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam thời kỳ mới. Phấn đấu mỗi năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN và Đảng bộ TTXVN được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Số lượng tin thu, phát của toàn ngành tăng hơn 10%, số lượt truy cập trên Cổng thông tin điện tử của ngành tăng hơn 25% mỗi năm…

leftcenterrightdel

Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ TTXVN đạt được nhiệm kỳ qua; đồng thời lưu ý, nhiệm kỳ tới đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, nhằm cung cấp thông tin chuẩn xác, kịp thời, thực hiện tốt chức năng cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực quốc gia. Bảo đảm phong phú, đa dạng về nội dung, đổi mới về hình thức thể hiện, mang tính thiết thực, hiệu quả, đặc sắc, độc đáo. Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu Đảng bộ TTXVN cần coi trọng xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…  

Tin, ảnh: THU THỦY