Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nghe quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội của Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, trong đó tập trung vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng LLVT tỉnh Điện Biên vững mạnh toàn diện và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc…

leftcenterrightdel
Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên thông tin tại hội nghị.

Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cho biết: Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy, chỉ huy các cấp. Do đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu: Sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết cho 100% cán bộ, đảng viên thuộc cấp; đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nơi cư trú, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 -2025.   

Tin, ảnh:  HẠNH KIÊN