Cùng dự có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 3 phát biểu khai mạc đại hội.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu được nâng lên; thế trận quốc phòng-an ninh và thế trận lòng dân được củng cố; các tiềm lực khu vực phòng thủ được xây dựng ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội các địa phương. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu với các tỉnh ủy, thành ủy ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đảng bộ LLVT quân khu luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức…

Qua thảo luận, đại hội xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, của cấp trên. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Lương Cường nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Quân khu 3. 

Phát huy truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu 3 và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại tướng Lương Cường đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân khu 3 tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… sát với tình hình, nhiệm vụ của quân khu. Thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm biên giới, biển đảo; duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ SSCĐ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đánh giá cao việc đại hội xác định các mục tiêu chủ yếu về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn quân khu, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Đảng bộ Quân khu 3 tiếp tục giữ vững, phát huy tốt vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cả về tiềm lực và thế trận. Tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, giữ vững môi trường thuận lợi để các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ bản khu vực phòng thủ các địa phương và phòng thủ quân khu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các địa phương quan tâm đầu tư nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà đại hội xác định.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường và các đại biểu tham dự đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị Quân khu 3 quyết liệt thực hiện tổ chức LLVT quân khu theo hướng tinh, gọn, mạnh giai đoạn 2020-2025, ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, tuyến biên giới, biển đảo; tập trung xây dựng lực lượng thường trực cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao; nâng cao chất lượng tuyển quân, tuyển sinh quân sự đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục đột phá, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức diễn tập các cấp phải bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, sát thực tiễn. Xây dựng các cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh tiêu biểu về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức… tạo điểm nhấn mới về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy , tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì.

Tin, ảnhMINH MẠNH - TUẤN HUY