Các đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; Đặng Ái Xoan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì buổi họp báo.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo. 

Thời gian qua, các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ tỉnh Hà Giang tiến hành chuẩn bị và tổ chức đại hội trong điều kiện vừa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Bám sát chỉ đạo tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị và xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội được Đảng bộ tỉnh thực hiện chủ động, tích cực, công phu, nghiêm túc, thể hiện rõ tinh thần cầu thị. Công tác nhân sự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, phù hợp về cơ cấu, độ tuổi.

Để đại hội đảng cấp cơ sở thực hiện đúng quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Đảng bộ xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp xã; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã thí điểm bầu trực tiếp bí thư đối với Đảng bộ xã Xín Mần, huyện Xín Mần và Đảng bộ xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh. Qua đại hội điểm, đã kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong toàn tỉnh. Đến ngày 14-7-2020, 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở đại hội thành công theo quy định. 

Về đại hội cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về đại hội với các nội dung cụ thể và thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội sớm đối với Đảng bộ Quân sự tỉnh; đây là Đảng bộ được Đảng ủy Quân khu II chọn làm đại hội trước trong hệ thống đảng bộ quân sự các tỉnh. Đồng thời đã chọn và chỉ đạo thành công Đại hội điểm Đảng bộ huyện Quản Bạ; Đại hội Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tính đến hết ngày 18-8-2020, 100% các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã tổ chức thành công đại hội đại biểu cấp mình theo đúng quy định. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu tại họp báo.

Đáng chú ý, điểm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đó là Ban Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang đã chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền và tổ chức đại hội đảng; thông qua việc chỉ đạo tổ chức đại hội điểm trực tuyến ở các cấp, sử dụng phần mềm trong kiểm phiếu bầu cử cấp ủy và cấp xã, cấp trên cơ sở, do đó đã góp phần bảo đảm an toàn, tiết kiệm, nâng cao chất lượng đại hội đảng các cấp trước yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19.

Thông tin với đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang có chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa nguồn lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; phấn đấu đưa kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc”. Đại hội sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 15 đến 17-10 với sự tham dự của 323 đồng chí, đại diện cho 70.197 đảng viên trong toàn tỉnh.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiến hành kiểm điểm, đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được và những hạn chế khuyết điểm, đồng thời rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng sẽ tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Cũng tại họp báo, đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang đã thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí một số kết quả nổi bật trong triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu, nhiệm vụ, trọng tâm, đột phá và phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Tin, ảnh: KIÊN THÁI