leftcenterrightdel
Quang cảnh Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện các ban, bộ ngành Trung ương... và 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 229.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế; khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đã kết thúc nhiệm kỳ với rất nhiều thành công và thắng lợi.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo đồng chí Trịnh Văn Chiến, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác lập những sự kiện trọng đại và đã xác lập được nhiều dấu mốc quan trọng, trong 6 dấu ấn nổi bật, có 2 dấu ấn được coi là “dấu mốc lịch sử” là việc xác định được năm đầu tiên xuất hiện danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương và việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những sự kiện trên đã tạo động lực mạnh mẽ cả về nguồn lực vật chất và tinh thần, mở ra những thời cơ, vận hội mới rất nổi trội và khác biệt để Thanh Hóa tiếp tục cất cánh, đột phá trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc và sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, tỉnh Thanh Hóa đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng và các quan điểm chỉ đạo theo tinh thần các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; căn cứ tình hình, đặc điểm, bối cảnh của đất nước và thực tiễn của tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đề ra định hướng xây dựng và phát triển trong 5 năm tới, trình Đại hội đó là: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại".

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những thành tích Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, tỉnh duy trì tăng trưởng kinh tế bình quân hơn 12%/năm, phát triển mạnh công nghiệp, du lịch, vận tải biển, vận tải hàng không và nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao.

leftcenterrightdel

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội với các đại biểu dự đại hội.

Về phương hướng trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, mở rộng quy mô sản xuất các ngành công nghiệp có thế mạnh, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đảng bộ Thanh Hóa tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, gắn bó mật thiết, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện đầy đủ 4 nội dung quan trọng theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, gồm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 28-10, Đại hội tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và bế mạc Đại hội.

Tin, ảnh: HOÀNG KHÁNH TRÌNH