Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù có nhiều khó khăn tác động, chi phối đến quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng bộ đã lãnh đạo cơ quan quán triệt chấp hành nghiêm Nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Cơ quan TCCT và nhiệm vụ được giao. Triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt chức năng tham mưu chiến lược, có  nhiều đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên huấn trong toàn quân; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Đội ngũ cán bộ, nhân viên vững vàng, kiên định, luôn nêu cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đoàn kết, thống nhất cao. 5 năm liền Đảng bộ đạt TSVM (trong đó có 4 năm đạt TSVM tiêu biểu), Cục Tuyên huấn đạt VMTD.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng bộ Cục Tuyên huấn tiếp tục củng cố, nâng cao tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ; không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT về công tác tuyên huấn, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện tư tưởng lệch lạc, sai trái, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời dự báo diễn biến tư tưởng, phát hiện, tham mưu, đề xuất, xử lý các vấn đề nảy sinh đúng quan điểm, nguyên tắc, đạt hiệu quả thiết thực, kiên quyết không để bị động, bất ngờ về tư tưởng, góp phần củng cố trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng và xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trong quân đội.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh cùng các đại biểu dự đại hội.

Khẳng định vai trò của đội ngũ cán bộ cơ quan chiến lược, đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT cho rằng, trong xây dựng đội ngũ phải kết hợp đồng bộ giữa phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và phát huy vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Quy hoạch cán bộ có chiều sâu bảo đảm tính kế thừa, liên tục và linh hoạt. Kết hợp nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng; phát huy sức sáng tạo và động viên tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, liên tục tạo ra sức sống và khả năng tiến bộ mới cho cơ quan. Nhiệm vụ quan trọng cần tập trung làm tốt là xây dựng Đảng ủy, Đảng bộ và các cấp ủy, chi bộ vững mạnh, thực sự là hạt nhân đoàn kết trong Đảng bộ và cơ quan. Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ TSVM tiêu biểu, xây dựng Cục Tuyên huấn VMTD mẫu mực, tiêu biểu, vừa giỏi tham mưu, vừa giỏi chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH