Trong đó, có 360 đại biểu là nam, chiếm 80,35%; 88 đại biểu là nữ, chiếm 19,65%. Trong tổng số 448 đại biểu chính thức có 368 đại biểu người dân tộc kinh, 35 đại biểu người dân tộc Mường, 37 đại biểu người dân tộc Thái, 3 đại biểu người dân tộc Mông, 3 đại biểu người dân tộc Thổ, 2 đại biểu người dân tộc Dao. Đại biểu có tuổi đời cao nhất là 65 tuổi, thuộc đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn. Đại biểu trẻ tuổi nhất là 27 tuổi, thuộc đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa.

leftcenterrightdel
Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

leftcenterrightdel

Tham dự Đại hội có 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 229.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 với quyết tâm chính trị cao nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đạt kết quả rõ nét, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Sản xuất có bước phát triển, đời sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chuyển biến rõ nét; Chương trình phát triển du lịch đạt nhiều kết quả, làm thay đổi diện mạo du lịch của tỉnh Thanh Hóa và Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Đặc biệt kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ trong thực hiện 4 khâu đột phá đã làm thay đổi diện mạo toàn diện tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ 2015 -2020.

leftcenterrightdel

Biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng tại phiên Đại hội trù bị.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc phiên Đại hội trù bị.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện đầy đủ 4 nội dung quan trọng theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gồm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày mai (27-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc.

Tin, ảnh KHÁNH TRÌNH – MINH HIẾU