leftcenterrightdel

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 mà trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh Ninh Bình đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XX đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật như: Đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả tốt; chất lượng tổng hợp, trình độ SSCĐ của LLVT tỉnh được nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, phát huy sức mạnh và nội lực của cơ quan, đơn vị, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, rộng khắp; tăng cường quản lý Nhà nước về quốc phòng trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh với củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị...

Tin, ảnh: HỒNG NAM