Đại hội thống nhất đánh giá, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân đoàn và cấp ủy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của QUTƯ, BQP, nhất là NQTƯ 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm, tinh thần cảnh giác SSCĐ cao, duy trì nghiêm nền nếp chế độ SSCĐ, tổ chức tuần tra canh gác chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu.  

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.

Cùng với đó, Đảng ủy Quân đoàn đã có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khâu đột phá về huấn luyện, đào tạo. Xây dựng và triển khai kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, khoa học; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, thời gian tập huấn cán bộ. Thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đột phá vào khâu tổ chức, điều hành, kiểm tra đánh giá kết quả. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; huấn luyện làm chủ VKTB mới, huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống, huấn luyện cơ động sát với phương án tác chiến; chất lượng huấn luyện có nhiều chuyển biến tiến bộ, đồng đều, vững chắc. Tham gia 29 cuộc hội thi, hội thao do BQP tổ chức, đoạt 19 giải nhất.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt QUTƯ, BQP, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ Quân đoàn 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhất trí với phương hướng lãnh đạo và chương trình đại hội đã đề ra, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận bổ sung, làm sâu sắc hơn các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo của Đảng bộ Quân đoàn 1 nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó tập trung vào các giải pháp đối mới, nâng cao khả năng nắm, nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình; nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của quân đoàn để có cơ sở xác định rõ chủ trương, biện pháp lãnh đạo, đảm bảo cho quân đoàn không bị động, bất ngờ trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp cấp ủy, chính quyền các địa phương, các lực lượng tham mưu xử lý tốt các tình huống, bảo vệ vững chắc các mục tiêu, địa bàn được phân công. Không ngừng củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ toàn quân đoàn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến tham quan Hội trại trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật.  

Tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá mà Đảng bộ quân đoàn đã xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ; huấn luyện phải căn cơ, bài bản, sát với nhiệm vụ, địa bàn và đối tượng tác chiến; nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự, dự báo chiến lược và các loại hình chiến tranh mới có thể xảy ra trong tương lai; từ đó xác định phương thức, cách đánh của ta ở quy mô chiến dịch, chiến lược cấp quân đoàn, sư đoàn…

Tin, ảnh: KIM ANH