Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt nghiêm túc và cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu đại hội đã xác định vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trước mắt, cần duy trì nghiêm chế độ nền nếp SSCĐ, phương án chiến đấu tại chỗ, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn doanh trại và an toàn giao thông; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết; triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện và đón nhận chiến sĩ mới. (THẮNG MINH)

* Ngày 4-2, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh CSB chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về chương trình, nội dung, kết quả của Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về tư tưởng và hành động, làm cơ sở để các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng tới 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn lực lượng CSB. (CHU ANH)

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tập trung tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; triển khai vận dụng sát tình hình thực tế ở các địa phương, đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. (BÍCH NGỌC)

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Đảng bộ trong toàn tỉnh sớm xây dựng, ban hành kế hoạch quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng để sớm đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống; phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định. (VIỆT HÀ)

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt một số nội dung, kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời yêu cầu, trên cơ sở phương hướng, mục tiêu của Đại hội, các địa phương, đơn vị vận dụng linh hoạt vào thực tiễn để xây dựng kế hoạch thực hiện. Theo đó cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung cao lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển công nghệ cao và bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn... (NGÂN HOÀNG)