Đồng chí Trần Quốc Vượng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, phân tích, làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm tồn tại như: Quy mô kinh tế còn nhỏ, phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn còn thấp. Lĩnh vực an sinh xã hội trên một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Lĩnh vực xây dựng, phát triển văn hóa có mặt chưa chuyển biến nhiều, chưa phát huy hết tiềm năng, giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp của đồng bào các dân tộc. Nguồn nhân lực và năng suất lao động còn hạn chế. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển. Chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội có nơi hiệu quả còn thấp... Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu đại hội cần phân tích, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để sớm có giải pháp khắc phục.

* Ngày 23-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI chính thức khai mạc với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng động, sáng tạo; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều thành quả về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 9,13%/năm; các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực được tập trung phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ... 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình tán thành với những mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới đã được xác định trong văn kiện trình đại hội, đồng thời gợi ý một số vấn đề để đại hội nghiên cứu, thảo luận: Kon Tum cần khai thác hiệu quả lợi thế về kinh tế rừng, đất rừng, đất nông nghiệp để phát triển, hình thành vùng chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng như các loại cây ăn quả, cây dược liệu, nhất là sâm Ngọc Linh gắn với nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp; xây dựng chuỗi liên kết giá trị với các doanh nghiệp... (TTXVN)