Nổi bật là, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu luôn nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với QUTƯ, BQP và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý hiệu quả tình huống quốc phòng, an ninh (QPAN), góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển, đảo Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND), xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương đột phá lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP), tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, chung sức chăm lo xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Quân khu 7 và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao quyết định bàn giao nhà tặng hộ dân khu vực biên giới. Ảnh: TUẤN ANH

Dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy quân khu, trong nhiệm kỳ đã có nhiều đề án, dự án, chủ trương, mô hình đổi mới, sáng tạo được triển khai thực hiện hiệu quả, có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, được sự đồng thuận, ủng hộ, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Điển hình như: Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước; đề án xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền; xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; chủ trương xây dựng, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt tham gia giải quyết biểu tình, bạo loạn; trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp, lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; câu lạc bộ võ thuật cấp tỉnh, thành phố; tổ chức đại đội dân quân thường trực luân phiên tập trung huấn luyện tại các tỉnh, thành phố để sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống phức tạp...

ĐBQK đã lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng; triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, kịp thời định hướng tư tưởng, thống nhất nhận thức và hành động của bộ đội, nhất là trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; lãnh đạo chặt chẽ công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của quân khu gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, địa phương, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội ĐBQK lần thứ IX, LLVT quân khu đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, sát với chức trách, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân,...

Những năm qua, ĐBQK 7 đã lãnh đạo LLVT tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố cơ sở chính trị địa phương, giúp dân xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... LLVT Quân khu 7 thường xuyên tổ chức gặp mặt, giao lưu với các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương: Gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong các khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất; vận động xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa quân-dân tặng gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thắt chặt mối quan hệ gắn bó quân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo.

Bên cạnh đó, bám sát Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của QUTƯ về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, ĐBQK thường xuyên lãnh đạo điều chỉnh, kiện toàn tổ chức, biên chế đúng quy định, ưu tiên các đơn vị huấn luyện, SSCĐ; chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm thực chất, an toàn... Đảng bộ tập trung đột phá xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách, thường xuyên đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; xây dựng nội bộ dân chủ, đoàn kết, thống nhất; không ngừng giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên, thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” bước đầu đạt hiệu quả thiết thực,...

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT quân khu không ngừng được nâng lên. Các khâu đột phá về tổ chức, biên chế, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, cải cách hành chính, công tác QP, QSĐP đạt hiệu quả thiết thực, đảng bộ trong sạch, vững mạnh...

Nhiệm kỳ 2020-2025, ĐBQK tiếp tục đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, tập trung xây dựng nền QPTD vững mạnh, khu vực phòng thủ quân khu vững chắc. ĐBQK xác định hệ thống chỉ tiêu, giải pháp vừa khái quát, vừa cụ thể; chú trọng 3 khâu đột phá, gồm: Nâng cao chất lượng công tác QP, QSĐP, tập trung xây dựng lực lượng địa phương vững mạnh ngay từ cơ sở; tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm tuyệt đối an toàn; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, vai trò tham mưu và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là ở cơ sở và chi bộ.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, ĐBQK tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương tham mưu kịp thời, đề xuất biện pháp hiệu quả đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng; tập trung xây dựng, củng cố nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND; tăng cường tiềm lực quốc phòng, khu vực phòng thủ trên địa bàn quân khu. Tích cực triển khai chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, hoàn thành đề án xây dựng chốt chiến đấu dân quân biên giới gắn với đề án xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới bảo đảm ổn định, vững chắc, lâu dài; triển khai xây dựng điểm dân cư liền kề đồn, trạm biên phòng.

Đảng bộ lãnh đạo đột phá nâng cao chất lượng công tác QP, QSĐP, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh ngay từ cơ sở; đổi mới và nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QPAN cho các đối tượng; nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đủ chỉ tiêu, đúng luật; tăng cường tuyển đảng viên nhập ngũ và bố trí, sử dụng có hiệu quả đảng viên sau xuất ngũ về địa phương. Lãnh đạo đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung tuyên truyền sâu đậm về các hoạt động quân sự, quốc phòng, các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả của quân khu; đổi mới công tác thi đua-khen thưởng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Đơn vị 3 nhất”, mô hình “5 chủ động trong công tác tư tưởng”.

Với vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, ĐBQK tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ, LLVT quân khu tiên phong về chính trị, kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, lãnh đạo LLVT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; tăng cường giáo dục, rèn luyện đảng viên; tiếp tục thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới’; đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở chi bộ, thực hiện có hiệu quả mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”.

Trong nhiệm kỳ mới, ĐBQK coi trọng việc đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác; đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy các cấp... góp phần lãnh đạo LLVT quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Trung tướng TRẦN HOÀI TRUNG - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7