Toàn Đảng bộ đã đoàn kết, trách nhiệm, lãnh đạo triển khai đồng bộ, hoàn thành cơ bản, có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ trong nhiệm kỳ; lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt chức năng tham mưu chiến lược, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác kỹ thuật (CTKT ) toàn quân và các nhiệm vụ khác, được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

leftcenterrightdel
Nhiệm kỳ qua, BTM đã tham mưu cho TCKT tổ chức nhiều hội thi, hội thao, góp phần nâng cao chất lượng công tác BĐKT của toàn ngành (Trong ảnh: Hội thi kỹ thuật tăng, thiết giáp và tên lửa khí tài đặc chủng toàn quân năm 2017). Ảnh: Thế Linh

Một trong những kết quả nổi bật của Đảng bộ BTM trong nhiệm kỳ qua đó là đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. BTM đã chủ động tham mưu, đề xuất quy hoạch sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện có đến năm 2025 và các năm tiếp theo; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu và xây dựng, triển khai thực hiện các đề án lớn, trọng điểm của ngành kỹ thuật. Đã tham mưu hoàn thành tốt các kế hoạch bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) hằng năm, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn của ngành kỹ thuật; thực hiện có hiệu quả hoạt động hợp tác kỹ thuật quân sự. Qua đó, góp phần giữ gìn, nâng cao tuổi thọ VKTBKT hiện có, khai thác làm chủ VKTBKT mới, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. BTM đã nghiên cứu đề xuất, chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch sản xuất, mua sắm, cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT; chỉ đạo thực hiện nghiêm các quyết định của Bộ Quốc phòng về cấp phát, thu hồi, điều chuyển VKTBKT, bảo đảm đủ số lượng, tốt về chất lượng cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ biển, đảo, biên giới, vùng trời và diễn tập có bắn đạn thật. Cùng với đó, đã chỉ đạo toàn ngành bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT đúng quy trình, quy định, nhờ đó, VKTBKT làm nhiệm vụ SSCĐ luôn có hệ số kỹ thuật Kt =1; VKTBKT chưa sử dụng được cất giữ, bảo quản tốt; VKTBKT mới mua sắm được nghiệm thu chặt chẽ, khai thác sử dụng hiệu quả.

BTM đã tham mưu với cấp trên đầu tư xây dựng hệ thống kho tàng bảo đảm điều kiện cất giữ, duy trì chất lượng kỹ thuật cho VKTBKT, VTKT; tăng cường bảo đảm an toàn kho tàng và duy trì tuổi thọ kỹ thuật cho trang bị, nhất là VKTBKT thế hệ mới và quý hiếm. Ngoài ra, đã tích cực, chủ động trong việc nghiên cứu đổi mới phương thức BĐKT theo vòng đời cho VKTBKT; dự báo về xu hướng phát triển trong tổ chức và BĐKT trong tương lai; kiện toàn hệ thống tổ chức ngành kỹ thuật theo hướng tinh, gọn, mạnh, thống nhất. Tham mưu, chỉ đạo thực hiện đầu tư chiều sâu công nghệ các nhà máy, xí nghiệp sửa chữa theo hướng tập trung có trọng điểm; đầu tư nâng cấp khối trạm, xưởng chiến dịch, chiến thuật, nâng cao năng lực sửa chữa VKTBKT, sản xuất VTKT, hình thành một số dây chuyền công nghệ mới, hiện đại, nâng cao khả năng sửa chữa cơ động.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ BTM đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác quân sự, CTKT trong tổng cục đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Điển hình như, đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu tác chiến, nâng cao khả năng SSCĐ; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ, tuần tra, canh gác, quản lý chặt chẽ vũ khí, đạn dược, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt việc rà soát, bổ sung văn kiện, phương án tác chiến, tổ chức luyện tập, diễn tập; đầu tư xây dựng các công trình chiến đấu. BTM đã thực hiện tốt việc nắm nguồn, tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên. Tích cực, chủ động tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, nhất là về tăng cường kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ huy, điều hành. Ban hành các văn bản về xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường chấp hành pháp luật, kỷ luật trong tổng cục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đơn vị VMTD và VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

Trong công tác xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ BTM đã chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị; cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến nay, 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Thực hiện chủ trương của trên về tổ chức quân đội đến năm 2021 và những năm tiếp theo, BTM đã chủ động nghiên cứu, rà soát, đề nghị điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; chấp hành nghiêm quyết định của trên về tổ chức quân số, từng bước giảm biên chế theo quy định. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ và phẩm chất, năng lực cho cán bộ, đảng viên; duy trì giữ vững chế độ, nền nếp sinh hoạt của các chi bộ; kịp thời xây dựng, bổ sung, sửa đổi và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, giữ vững đoàn kết trong các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc; qua kiểm điểm, có đánh giá, xếp loại, đề ra biện pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát đạt 100% kế hoạch; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng bộ; tỷ lệ đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật giảm 40% so với nhiệm kỳ trước.

Nhiệm kỳ 2020-2025, dự báo yêu cầu CTKT quân sự đòi hỏi ngày càng cao; công tác bảo đảm trang bị, BĐKT ngày càng phức tạp và khẩn trương. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng bộ BTM TCKT xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng, CTKT của trên. Từ đó, tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu với thủ trưởng các cấp về lãnh đạo, chỉ đạo CTKT toàn quân. Trọng tâm là tham mưu về sắp xếp, tổ chức biên chế ngành kỹ thuật; cơ chế quản lý, chỉ đạo ngành kỹ thuật; phương thức BĐKT và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đối với cán bộ, nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ BĐKT cho VKTBKT mới, công nghệ cao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình mục tiêu Nghị quyết số 382 của QUTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, các đề án trọng điểm của ngành; chỉ đạo bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy ngành. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào CTKT, xây dựng ngành kỹ thuật tinh gọn, mạnh, thống nhất và đồng bộ. Đồng thời, tập trung lãnh đạo xây dựng các cơ quan, đơn vị VMTD có chiều sâu vững chắc; các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu, có tư duy trí tuệ và năng lực toàn diện; các tổ chức quần chúng vững mạnh.

Với truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường” đã được hun đúc từ nhiều năm qua, tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên BTM sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ BTM nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Xây dựng Đảng bộ có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, cơ quan, đơn vị VMTD, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham mưu chiến lược về CTKT, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ BĐKT trong mọi tình huống.

Thiếu tướng PHÙNG NGỌC SƠN - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng TCKT