Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, chỉ huy Cục TCĐT tham mưu cho thủ trưởng Bộ Quốc phòng, BTTM chỉ đạo hoạt động của lực lượng TCĐT toàn quân, điều chỉnh thế bố trí lực lượng TCĐT trên các địa bàn chiến lược; kiện toàn cơ quan, đơn vị TCĐT các quân khu, quân đoàn, quân chủng, khẳng định bước phát triển mới, cơ bản thống nhất về tổ chức, biên chế lực lượng TCĐT toàn quân. Đảng ủy cục triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả trong xây dựng lực lượng TCĐT tiến thẳng lên hiện đại. Cục đã đề xuất mua sắm, sản xuất, cải tiến, bổ sung nhiều chủng loại vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao. Hoàn thành đưa vào sử dụng hệ thống tự động hóa chỉ huy TCĐT, nâng cao một bước về khả năng SSCĐ và chiến đấu của lực lượng TCĐT. Cục TCĐT và lực lượng TCĐT toàn quân duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ, tổ chức trinh sát, nắm chắc tình hình điện tử các khu vực, địa bàn trọng điểm, tình hình Biển Đông, báo cáo kịp thời Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng góp phần xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tham gia thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ diễn tập, SSCĐ, bảo vệ các khu vực, mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội và của quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Hoàn thành điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SSCĐ, kế hoạch TCĐT bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thường xuyên tổ chức luyện tập phương án tác chiến; luôn sẵn sàng cơ động tham gia xử lý tình huống.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/qdnd.vn.

Cục TCĐT quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện, trọng tâm là Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương "Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo". Đảng ủy, chỉ huy Cục TCĐT triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy cục đạt kết quả tốt; chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung theo chương trình quy định. Nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức huấn luyện có nhiều đổi mới, phù hợp với sự phát triển của ngành; chất lượng huấn luyện được nâng lên rõ rệt, có chiều sâu vững chắc qua từng năm, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu trong tình hình mới; tập trung huấn luyện cho bộ đội nắm vững đối tượng tác chiến, khai thác làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế; tăng cường huấn luyện cơ động, dã ngoại, diễn tập đối kháng giữa TCĐT với thông tin liên lạc; diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp sát với thực tế chiến đấu. Kết quả huấn luyện hằng năm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cục và lực lượng TCĐT toàn quân 100% đạt yêu cầu, hơn 75% khá, giỏi.

Thực hiện nghiêm nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, Đảng ủy, chỉ huy Cục TCĐT đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt công tác bảo đảm kỹ thuật phục vụ cho các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập trong lực lượng TCĐT; tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động 50; chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào cải tiến, hiện đại hóa, tăng hạn sử dụng cho khí tài TCĐT. Cục và lực lượng TCĐT toàn quân hoàn thành nhiều đề tài khoa học kỹ thuật cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng, có đề tài được đánh giá xuất sắc, đoạt Giải thưởng sáng tạo Việt Nam (VIFOTEC).

Cùng với đó, Đảng ủy cục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị. Lãnh đạo kiện toàn tổ chức, biên chế; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật đạt kết quả tích cực. Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai đúng kế hoạch, có hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần, tài chính theo yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên chú trọng xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Phát huy tốt dân chủ, trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân, nhất là bí thư cấp ủy, người chỉ huy trong xây dựng, triển khai thực hiện nghị quyết; bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo, hạt nhân đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Chủ động xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm chương trình công tác toàn khóa, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu.

Những năm tới, ngành TCĐT tiếp tục được Đảng, Nhà nước, quân đội đầu tư tiến thẳng lên hiện đại; biên chế tổ chức, vũ khí trang bị, cơ sở hạ tầng, doanh trại, trận địa được củng cố, bổ sung; yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao... Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, Đảng ủy, chỉ huy Cục TCĐT quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt chức năng tham mưu về lĩnh vực TCĐT trong quân đội và chỉ huy, chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của cơ quan, đơn vị TCĐT trực thuộc cục và lực lượng TCĐT toàn quân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá: Nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của lực lượng TCĐT; nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính.

Trung tướng PHẠM HUY DŨNG - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử