Tìm kiếm thêm thông tin về trường hợp hy sinh của đồng chí Trần Danh An, gia đình anh Huân được các cựu chiến binh nhập ngũ cùng thời kể lại rằng: Đồng chí An hy sinh năm 1968 khi đánh làng Vây. Lúc đó, đồng chí đã chuyển đơn vị khác và làm nhiệm vụ lái xe tăng T54. Anh Huân chia sẻ: “Thông tin từ đồng đội nhập ngũ cùng thời khác so với giấy báo tử đơn vị gửi về. Gia đình tôi đã đi tìm kiếm phần mộ cậu An nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Qua chuyên mục, gia đình tôi rất mong gặp lại được những đồng đội đã trực tiếp chiến đấu và an táng cậu tôi. Có như vậy, mới hy vọng tìm lại được phần mộ của cậu”.

Từ  những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Trần Danh An, xin báo về cho anh Phùng Văn Huân theo địa chỉ trên, điện thoại: 0989.363.868 hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.554.119. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.