474-Liệt sĩ Đinh Công Gắng; sinh năm 1954; quê quán: Huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng; hy sinh tháng 5-1972.

475-Liệt sĩ Trương Văn Gia; sinh năm 1948; quê quán: Huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá; hy sinh ngày 11-5-969.

476-Liệt sĩ Nguyễn Văn Giai; quê quán: Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá; hy sinh ngày 16-6-1969.

477-Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang; sinh năm 1946; quê quán: Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; hy sinh ngày 15-8-969.

478-Liệt sĩ Hoàng Văn Giảng; sinh năm 1946; quê quán: Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; hy sinh ngày 26-7-969.

479-Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp; quê quán: Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; hy sinh ngày 15-5-1968.

480-Liệt sĩ Phạm Văn Giáp; sinh năm 1947; quê quán: Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; hy sinh ngày 19-1-1971.

481-Liệt sĩ Trần Văn Giáp; sinh năm 1941; quê quán: Huyện An Hải (nay là quận Hải An), TP Hải Phòng; hy sinh  ngày 8-1-1969.

482-Liệt sĩ Trịnh Văn Giáp; sinh năm 1942; quê quán: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh; hy sinh ngày  9-8-1971.

483-Liệt sĩ Võ Văn Giáp; quê quán: TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; hy sinh ngày 27-4-1969.

484-Liệt sĩ Trần Phong Gìm; sinh năm 1934; quê quán: Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá; hy sinh ngày 25-10-1969.

485-Liệt sĩ Nguyễn Văn Gọn; sinh năm 1936; quê quán: Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

487-Liệt sĩ  Đinh Văn Hà; sinh năm 1940; quê quán: Huyện Như Xuân (nay là Như Thanh), tỉnh Thanh Hoá; hy sinh ngày 7-3-1969.

486-Liệt sĩ Ngô Văn Hà; sinh năm 1950; quê quán: Huyện Xuân Thủy (nay là huyện Giao Thủy), tỉnh Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Nam Định); hy sinh ngày 26-9-1971.

487-Liệt sĩ Nguyễn Hải Hà; sinh năm 1948; quê quán: Xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; hy sinh ngày 17-10-1973.

487-Liệt sĩ Trịnh Thị Thu Hà; sinh năm 1949; quê quán: Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá; hy sinh ngày 1-5-973.

Từ những thông tin trên, thân nhân, gia đình liệt sĩ có phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Dương Minh Châu, xin liên hệ với Ban quản lý nghĩa trang; địa chỉ: Thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; điện thoại: 0663.720.103, hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554.119; 024.37478610, thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND

(Còn nữa)