280-Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đích; sinh năm 1942; quê quán: Xã Kiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng; hy sinh ngày 12-2-1969.

281-Liệt sĩ Vũ Văn Điềm; sinh năm 1950; quê quán: Xã Văn Phú, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội); hy sinh ngày 19-6-1970.

282-Liệt sĩ Tống Văn Điểm; quê quán: Xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

283-Liệt sĩ Phạm Đình Diến; sinh năm 1950; quê quán: Xã Đông Trạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Bình Trị Thiên (nay là tỉnh Quảng Bình); hy sinh ngày 9-12-1979.

284-Liệt sĩ Khổng Vĩnh Diện; sinh năm 1947; quê quán: Xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; hy sinh ngày 15-1-1972.

285-Liệt sĩ Lã Quý Điền; sinh năm 1948; quê quán: Xã Đông Sơn, huyện Đông Quan (nay là Đông Hưng), tỉnh Thái Bình; hy sinh ngày 10-5-1967.

286-Liệt sĩ Bùi Văn Điển; sinh năm 1930; quê quán: TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; hy sinh ngày 4-9-1972.

287-Liệt sĩ Nguyễn Kim Điện; sinh năm 1936; quê quán: Xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; hy sinh ngày 23-8-1968.

288-Liệt sĩ Trần Văn Điện; sinh năm 1945; quê quán: Xã Nghĩa Hà, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; hy sinh ngày 21-3-1969.

289-Liệt sĩ Đặng Ngọc Diệp; sinh năm 1952; quê quán: Huyện Xuân Thủy (nay là Giao Thủy và Xuân Trường), tỉnh Nam Định; hy sinh ngày 14-11-1979.

290-Liệt sĩ Hoàng Thị Điệp; sinh năm 1941; quê quán: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh; hy sinh ngày 1-7-1968.

291-Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Điệp; sinh năm 1949; quê quán: Xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; hy sinh ngày 28-3-1973.

292-Liệt sĩ Hoàng Xuân Điệu; sinh năm 1950; quê quán: Xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; hy sinh ngày 21-8-1968.

293-Liệt sĩ Trần Văn Điệu; sinh năm 1951; quê quán: Xã Diễn Tiếp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; hy sinh ngày 17-9-1971.

294-Liệt sĩ Đinh Văn Đinh; sinh năm 1948; quê quán: Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; hy sinh ngày 18-8-1968.

295-Liệt sĩ Lê Công Đinh; sinh năm 1951; quê quán: Xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; hy sinh ngày 8-3-1972.

Từ những thông tin trên, thân nhân, gia đình liệt sĩ có phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Dương Minh Châu, xin liên hệ với Ban Quản lý nghĩa trang; địa chỉ: Thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; điện thoại: 0663.720.103, hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554.119; 024.37478610, thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND 

(còn nữa)