132- Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến; sinh năm 1960; quê quán: Huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội); hy sinh ngày 7-10-1968.

 133- Liệt sĩ Trần Quyết Chiến; sinh năm 1950; quê quán: Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; hy sinh ngày 12-3-1975.

134- Liệt sĩ Trần Văn Chiến Đinh; quê quán: Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; hy sinh tháng 6-1969.

135- Liệt sĩ Chu Văn Chiêu; sinh năm 1949; quê quán: Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; hy sinh ngày 23-5-1969.

136- Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiều; sinh năm 1950; quê quán: Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình; hy sinh tháng 1-1969.

137- Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Chiểu; sinh năm 1942; quê quán: Campuchia; hy sinh ngày 26-2-1967.

138- Liệt sĩ Võ Văn Chín; sinh năm 1950; quê quán: Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; hy sinh ngày 25-3-1971.

 139- Liệt sĩ Nguyễn Thế Chinh; quê quán: Huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội); hy sinh ngày 11-5-1975.

140- Liệt sĩ Lê Quang Chính; sinh năm 1953; quê quán: Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; hy sinh ngày 13-1-1971.

141- Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính; sinh năm 1945; quê quán: Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; hy sinh ngày 3-10-1973.

 142- Liệt sĩ Đỗ Thế Chình; quê quán: Xã Đông Hồng, huyện Đông Quan (nay là huyện Đông Hưng), tỉnh Thái Bình; hy sinh tháng 9-1969.

143- Liệt sĩ Huỳnh Văn Chỉnh; quê quán: TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; hy sinh ngày 22-5-1967.

144- Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Chông; quê quán: Huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; hy sinh ngày 10-5-1970.

145- Liệt sĩ Bùi Văn Chú; sinh năm 1950; quê quán: CôngPongChàm (Campuchia); hy sinh 30-6-1971.

146-Liệt sĩ Hoàng Như Chủ; sinh năm 1937; quê quán: Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; hy sinh ngày 10-5-1970.

 147-Liệt sĩ Lê Văn Chủ; sinh năm 1952; quê quán: Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; hy sinh ngày 1-3-1971.

 148-  Liệt sĩ Phạm Văn Chữ; sinh năm 1938; quê quán: TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; hy sinh ngày 22-6-1967.

 149- Liệt sĩ Nguyễn Đình Chúc; sinh năm 1954; quê quán: Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; hy sinh ngày 11-3-1975.

150- Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc; quê quán: Xã Vũ Hồng (Vĩnh Hồng), huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; hy sinh năm 1971.

Từ những thông tin trên, thân nhân, gia đình liệt sĩ có phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Dương Minh Châu, xin liên hệ với Ban Quản lý Nghĩa trang; địa chỉ: Thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; điện thoại: 0663.720.103, hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554.119; 024.37478610, thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND

(Còn nữa)