Theo giấy báo tử gia đình cung cấp, đồng chí Nguyễn Trần Mẫn sinh năm 1952; quê quán: Thôn Quyết Tiến, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; nhập ngũ tháng 4-1970; cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Chiến sĩ; đơn vị: Tiểu đoàn 48-KN; hy sinh ngày 29-4-1971, tại Mặt trận phía Nam.

Theo trích lục của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Tiểu đoàn 48 thuộc tỉnh Nghĩa Bình, Quân khu 5; phần mộ liệt sĩ Nguyễn Trần Mẫn được an táng tại An Thuận, Bình Chương, Bình Sơn, Nghĩa Bình.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Nguyễn Trần Mẫn, xin báo cho anh Nguyễn Tình; địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; điện thoại: 0975022148; hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, điện thoại: 069.696.514; 024.37478610, thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

QĐND