Từ năm 2000 đến năm 2020, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Bộ CHQS thủ đô Vientiane tổ chức tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 124 bộ hài cốt liệt sĩ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến cứu nước tại Lào. Riêng đợt quy tập mùa khô 2020-2021 này, đội đã tìm kiếm, cất bốc và tổ chức hồi hương 3 bộ hài cốt liệt sĩ.

TTXVN