leftcenterrightdel
 

Tính đến ngày 16-3, các đội quy tập đã tìm kiếm, cất bốc được 131 phần mộ liệt sĩ, trong đó, các Đội quy tập của các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình quy tập được 56 phần mộ.   

leftcenterrightdel
 

Ban chỉ đạo 515 Quân khu đã biểu dương cán bộ, nhân viên các đội quy tập đã vượt qua mọi khó khăn về địa hình, thời tiết, thông tin phần mộ liệt sĩ, tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp để tuyên truyền, vận động nhân dân bạn cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, giúp cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả tương đối tốt. Trong thời gian tới, các đội quy tập tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với ban công tác đặc biệt tỉnh, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các cấp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, để tìm kiếm thông tin, nâng cao hiệu quả công tác quy tập, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG