leftcenterrightdel

Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp huyện.

Báo cáo kết quả thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của thành phố Buôn Ma Thuột nêu rõ: Thực hiện Hướng dẫn số 2598/HD-BCĐ, ngày 14-3-2018 của Ban chỉ đạo Quốc gia về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban CHQS thành phố Buôn Ma Thuột tham mưu UBND thành phố Buôn Ma Thuột quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên cho các thành viên Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố Buôn Ma Thuột và Hội đồng chính sách các phường, xã; tổ chức tập huấn phương pháp thu thập thông tin, khảo sát, kết luận địa bàn phục vụ công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho 100% Hội đồng chính sách phường, xã và cán bộ thôn, buôn, tổ dân phố với 589 lượt người tham gia. Kết quả sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, thành phố Buôn Ma Thuột đã rà soát, kết luận số hài cốt liệt sĩ đã quy tập, chưa quy tập, làm cơ sở cho việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cụ thể thành phố Buôn Ma Thuột đã nhập danh sách dữ liệu được 1.600 hồ sơ liệt sĩ; chuyển giao danh sách 1.004 liệt sĩ theo nơi an táng ban đầu trên địa bàn cho Hội đồng chính sách phường, xã để rà soát, bổ sung thông tin; tiến hành kiểm đếm 2.226 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang xác định có 1.290 mộ có đầy đủ thông tin, 190 mộ có một phần thông tin, 496 mộ không có thông tin và 250 mộ đã di chuyển tới địa phương khác. Hiện tại, trên địa bàn còn khoảng 192 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo 21 xã, phường, 248 thôn, buôn, tổ dân phố xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, xác định 15/31 điểm ở 12 phường, xã có khả năng còn mộ liệt sĩ.

Kết luận hội nghị, đồng chí H’ Yim Kđoh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 9.318 liệt sĩ hi sinh, an táng ban đầu; 4.695 liệt sĩ do Bộ CHQS tỉnh quản lý; 3.897 mộ liệt sĩ đã được quy tập. Từ năm 2013 đến nay, Đắk Lắk tìm kiếm, quy tập được 45 hài cốt liệt sĩ. Hiện còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã kết luận địa bàn được 2.384/2.482 thôn, buôn, tổ dân phố với 177/184 xã, phường, thị trấn và 1/15 huyện, thị xã, thành phố. Vì vậy, toàn tỉnh Đắk Lắk cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cơ bản công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp theo đúng kế hoạch.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH