Tổng thống Xy-ri A. A-xát

Ngày 25-9, APdẫn lời bình luận của Tổng thống Xy-ri B. A-xát cho biết, đất nước ông muốn “hòa bình với I-xra-en” và chào đón sự can thiệp của Mỹ ở khu vực. Tuy vậy, ông A-xát cho rằng, Oa-sinh-tơn nên lắng nghe suy nghĩ của người dân Trung Đông nếu họ muốn có những thay đổi tích cực tại khu vực.

Bên cạnh đó, trả lời phỏng vấn tờ tuần báo Der Spiegel đăng ngày 25-9, ông A-xát đã chỉ trích chính sách của Mỹ tại Trung Đông. Ông cho rằng, chính sách của Mỹ ở đây chỉ làm tăng thêm sự tuyệt vọng cho Xy-ri và cản trở các cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa.

“Mỹ cần phải lắng nghe. Nghe để biết lợi ích của cả người khác”, ông A-xát nói. Hơn nữa, ông A-xát cho rằng, chỉ khi Chính phủ Mỹ xem xét tới quan điểm của từng nước trong khu vực Trung Đông thì họ mới hy vọng có được sự tiến triển trong khu vực này.

Ông A-xát cũng cho rằng, mặc dù ông có quan hệ gần gũi với I-ran nhưng như vậy không có nghĩa là ông chia sẻ tất cả các quan điểm với Tổng thống I-ran A-mát-đi-nê-giát. “Tôi không nói I-xra-en nên bị xóa khỏi bản đồ. Chúng tôi muốn tạo dựng hòa bình với I-xra-en”, ông A-xát khẳng định.

Ngọc Hưng