QĐND- Một công trình nghiên cứu về chủng vi-rút H5N1 do trường Đại học Hồng Công (Trung Quốc) tiến hành cho thấy từ năm 2003, vi-rút H5N1 đã không ngừng biến đổi, vì thế chúng có thể được coi là vi-rút khác với vi-rút ban đầu. Các nhà nghiên cứu cho biết trong số các đặc tính mới của vi-rút H5N1, đáng chú ý là chúng có khả năng đề kháng mạnh hơn đối với vắcxin tiêm chủng, và dễ ảnh hưởng hơn tới con người.

Vi-rút "mới" này vẫn chưa có đặc tính đáng sợ nhất là lây trực tiếp từ người sang người, song chúng đã có vẻ giống hơn với chủng virút gây cúm ở người.

Theo Cục thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), toàn quốc không phát sinh thêm ổ dịch cúm gia cầm mới sau gần 11 tháng qua (ổ dịch cuối cùng ngày 15-12-2005). Đến nay, đã có 59 tỉnh, thành phố triển khai tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đợt 2 năm 2006. Tổng số gia cầm tiêm được là 118, 8 triệu con, trong đó gà là 76, 7 triệu, vịt là 42, 1 triệu. Hiện nay đã có 32 tỉnh tiêm phòng xong mũi thứ 1 và đang tiêm phòng mũi thứ 2.

Tin: Thuỷ Tiên-TTXVN. Ảnh: Theo AP