Ông Đô-nan Trăm nhận được 45% phiếu bầu. Các đối thủ của ông là Thượng nghị sĩ bang Phlo-ri-đa, Mác-cô Ru-bi-ô (Marco Rubio) lần lượt nhận được 25%  phiếu bầu và Thượng nghị sĩ bang Tếch-dớt, Tét Crút (Ted Cruz) là 22% phiếu.

Đây là thắng lợi thứ ba liên tiếp của ông Đô-nan Trăm trong khuôn khổ vòng bầu cử sơ bộ Đảng Cộng hòa. Trước đó, ông đã giành chiến thắng thuyết phục tại các bang Niu Hem-sai và Nam Ca-rô-lai-na, về nhì tại bang Ai-ô-oa.

Ba chiến thắng liên tiếp đã mang lại cho ông Đô-nan Trăm lợi thế lớn trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ bước vào giai đoạn nước rút khi 13 bang cùng tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 1-3 tới.

THÙY LINH