Báo Pasaxon đưa tin, ngày 26-1, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐCSVN đã chính thức khai mạc trọng thể. Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Bài báo khẳng định Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam, là dấu mốc phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Bài báo đã trích dẫn diễn văn khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong đó nhấn mạnh: Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn.

leftcenterrightdel
 Báo chí Lào đưa tin về phiên khai mạc trọng thể Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: kpl.gov.la.

Trong bối cảnh đó, Đại hội lần thứ XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc Việt Nam không chỉ giai đoạn 5 năm mà cả những thập niên mới tới cả thế hệ tương lai. Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ, quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam nhất định làm nên thành tựu phát triển mới, vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với cường quốc năm châu.

Nhân dịp này, Đài Phát thanh quốc gia Lào cũng có bài viết nhận định, Việt Nam là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa khống chế, ngăn chặn đại dịch Covid-19 thành công; vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân. Mặc dù đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến các nước trên thế giới, nhưng với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng nể, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Trong khi kinh tế thế giới suy thoái thì Việt Nam đã có một năm vượt bão thành công với mức tăng trưởng dương 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Bài báo nhấn mạnh rằng để đạt được thành tựu đó là nhờ vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa; sự lãnh đạo nhạy bén, đúng đắn của Đảng; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ; sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Việt Nam.

Báo Laophattananew, trang tin tức tổng hợp của Lào đăng tải bài viết với nhan đề “Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam”. Bài báo cho biết dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và sáng tạo của ĐCSVN, Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi to lớn. Năm 2020 Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ như: Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA lần thứ 41 và hoạt động tích cực trên vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thông tấn xã Lào đưa tin, ngày 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐCSVN chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Bài báo trích lời phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước; cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam đang náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng”. Theo bài báo, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đề ra phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bầu ra ban lãnh đạo khóa mới. Bài báo bày tỏ tin tưởng, Đại hội lần thứ XIII của ĐCSVN sẽ lựa chọn được những đại biểu là những người có đủ đức, đủ tài, bản lĩnh, tâm huyết, đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII đề ra, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

THU TRANG (tổng hợp)