Trung Quốc cũng yêu cầu Mỹ ngừng can thiệp vào vấn đề của Hồng Công cũng như các vấn đề nội bộ của Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh: “Vấn đề Hồng Công là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Không nước nào, tổ chức hoặc cá nhân nào có quyền can thiệp”. Bắc Kinh “sẽ tiếp tục kiên quyết ủng hộ” Đặc khu hành chính Hồng Công về dự luật này. Trước đó, ngày 10-6, Mỹ đã bày tỏ sự lo ngại về dự luật của Đặc khu hành chính Hồng Công, cho phép dẫn độ các nghi phạm tới Trung Quốc đại lục để xét xử, với lý do dự luật sẽ đe dọa quy chế đặc biệt của Hồng Công.

THẾ LONG