Ông Vương Nghị đưa ra lời kêu gọi này trong phát biểu tại khai mạc Diễn đàn Langting ở Bắc Kinh có chủ đề “Thúc đẩy đối thoại-hợp tác và giải quyết bất đồng: Đưa quan hệ Trung Quốc-Mỹ trở lại đúng hướng”. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp công việc nội bộ của nhau, vốn là một nguyên tắc cơ bản điều chỉnh các mối quan hệ quốc tế. Ông lưu ý rằng Trung Quốc luôn tôn trọng các lựa chọn của người dân Mỹ. Trung Quốc không có ý định thách thức hay thay thế Mỹ và sẵn sàng chung sống hòa bình, cùng thúc đẩy phát triển với Mỹ; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy đối thoại và xử lý đúng đắn những khác biệt giữa hai bên. Ông hy vọng Mỹ sẽ sớm dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, những hạn chế đối với các tập đoàn giáo dục và văn hóa của Trung Quốc, các cơ quan truyền thông và các viện nghiên cứu của Trung Quốc tại Mỹ, cũng như dỡ bỏ các rào cản đối với chính quyền các địa phương và tổ chức xã hội của Mỹ muốn hợp tác với Trung Quốc, đồng thời tạo điều kiện cho việc nối lại các chương trình trao đổi thường xuyên giữa các trường đại học và viện nghiên cứu của hai bên. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nhấn mạnh đây là “những điều kiện cần” để thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau, mở ra hợp tác đôi bên cùng có lợi.

PHƯƠNG NAM