Theo đó, cuộc họp đã chỉ ra một số sai sót trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2, đồng thời nghiên cứu sâu và thảo luận về vấn đề tăng cường hơn nữa công tác chống dịch khẩn cấp quốc gia. KCNA cũng nhấn mạnh, cuộc họp do ông Kim Jong Un chủ trì đánh dấu một sự kiện quan trọng trong nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn cho nhân dân, ổn định và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Triều Tiên, trong bối cảnh nước này đã có những bước đi cụ thể hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

TRUNG DŨNG