Bài viết đăng trên Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, khẳng định Đảng Lao động Triều Tiên đặt niềm tin và kỳ vọng vào vai trò của phụ nữ. Do đó, phụ nữ trong mọi lĩnh vực cần chủ động thể hiện rõ vai trò trong xã hội, cống hiến hết mình để xây dựng đất nước phồn thịnh. Trong khi đó, nhật báo Tongil Sinbo cũng đề cao vai trò của những người phụ nữ trẻ tuổi và tài năng trong nhiều lĩnh vực. Theo nhật báo này, phụ nữ đang tự tin thể hiện vai trò trong việc xây dựng các khu vực, nhà máy và các lĩnh vực hợp tác, qua đó giúp thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, đồng thời đóng góp lớn vào việc củng cố năng lực quốc gia.

TTXVN