Phát biểu với những người ủng hộ sau khi giành chiến thắng, Thủ tướng Ardern nêu rõ: "Người dân New Zealand đã thể hiện sự ủng hộ lớn nhất cho Công đảng trong gần 50 năm. Tôi có thể hứa với các bạn rằng chúng tôi sẽ là một đảng lãnh đạo đất nước vì mọi người dân New Zealand".

Cụ thể, với 75% tổng số phiếu bầu đã được kiểm, Công đảng đã giành được 49% số phiếu, trong khi Đảng Xanh-đồng minh của Công đảng-giành được 7,6% số phiếu. Các dự báo cho thấy đảng của bà Ardern có thể giành được khoảng 64 ghế trên tổng số 120 ghế tại Quốc hội New Zealand.

TTXVN