Sắc lệnh của ông Trump cũng chỉ đạo các cơ quan vạch ra những giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro, trong đó ưu tiên ngừng sử dụng và loại bỏ các máy bay này khỏi lực lượng liên bang.

Tháng 10-2020, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ David Berhardt cũng ra lệnh ngừng mua thêm máy bay không người lái của Trung Quốc vì lo ngại rủi ro dữ liệu, thông tin.

NGỌC HÂN