Một trong số những kế hoạch quan trọng mà Chính phủ Malaysia đã thực hiện bao gồm gói hỗ trợ trị giá 250 tỷ ringgit (61,7 tỷ USD) được công bố vào ngày 27-3-2020 với 3 mục tiêu: Bảo vệ người dân, hỗ trợ doanh nghiệp và củng cố nền kinh tế. Tiếp đó, Chính phủ Malaysia bổ sung thêm gói hỗ trợ trị giá 15 tỷ ringgit (3,7 tỷ USD) nhằm chống lại sự bùng phát của Covid-19 và bảo vệ phúc lợi của người dân, giúp hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch. Mới đây nhất, Chính phủ Malaysia đã công bố và triển khai Kế hoạch tiêm chủng quốc gia ngừa Covid-19 với chủ đề “Bảo vệ chính bạn là bảo vệ cho mọi người” nhằm tiêm phòng cho khoảng 80% dân số Malaysia.

TTXVN