Tại hội nghị, thay mặt Trung ương Đảng ta, đồng chí Lê Hoài Trung đã cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng CPP và các nhà lãnh đạo Campuchia đã gửi điện và thư chúc mừng đến đại hội và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, thể hiện sâu sắc mối quan hệ gắn bó, đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Đồng chí Lê Hoài Trung thông báo những nét khái quát về kết quả Đại hội XIII và những nội dung chính văn kiện của đại hội trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam và các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới; nhấn mạnh Đại hội XIII có tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt quan trọng; khẳng định tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa ra các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

leftcenterrightdel
 Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: TTXVN

Ngài Prak Sokhon cảm ơn và đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo kết quả Đại hội XIII, thể hiện sự coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Campuchia-Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước kết quả và thành công tốt đẹp của Đại hội XIII; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hướng tới mục tiêu xây dựng thành công nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng vào giữa thế kỷ 21; cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, quý báu mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trước đây cũng như trong bối cảnh Campuchia đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 3 rất nghiêm trọng và diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.

Đồng chí Lê Hoài Trung và ngài Prak Sokhon bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển và đạt những kết quả tốt đẹp. Hai bên khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực và trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; khẳng định cùng phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước; nhấn mạnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai bên cũng sẽ làm hết sức mình để bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

ĐOÀN CA