Nhóm tướng lĩnh lãnh đạo cuộc lật đổ chính phủ Thặc-sỉn.

Chủ tịch Hội đồng Cải cách Dân chủ (CDRM), Tư lệnh lục quân Xổn-thị Bun-gia-rắc-ca-lin đã khôi phục kế hoạch điều chuyển sĩ quan quân đội và cảnh sát hàng năm, một bước đi nhằm tiếp tục loại bỏ những nhân vật nắm giữ những vị trí chủ chốt trong quân đội và cảnh sát được cho là thân cận với ông Thặc-sỉn. Một số nguồn tin cấp cao cho biết, ông Xổn-thị sẽ thay thế hầu hết các trợ lý thân cận, những bạn học cùng khóa với ông Thặc-sỉn bằng cách bổ nhiệm họ vào những vị trí không quan trọng và đưa những người ủng hộ ông Xổn-thị vào các chức vụ này. Danh sách điều chuyển quân đội và cảnh sát trong năm nay sẽ là sự thay đổi triệt để nhằm đảm bảo cho giới quân sự có đủ sức ảnh hưởng đối với chính phủ lâm thời sắp được thành lập.

Ngày 24-9, Hội đồng quân sự cầm quyền ở Thái Lan đã có bước đi nhằm hạn chế tiếng nói phản đối bằng việc cấm tất cả các hoạt động chính trị ở các cấp làng xã, quận huyện và tỉnh thành, đồng thời tuyên bố sẽ có những biện pháp trừng phạt mạnh tay. Lệnh này được ban ra sau khi quân đội Thái Lan đóng cửa hơn 300 đài phát thanh ở 17 tỉnh, nơi ông Thặc-sỉn được ủng hộ rộng rãi.

TTXVN