Tàu Hằng Nga 5 được tên lửa Trường Chinh 5 đưa lên vũ trụ vào ngày 24-11. Theo kế hoạch, tàu thám hiểm của Trung Quốc sẽ tiến hành nghiên cứu bề mặt Mặt trăng trong vòng 48 giờ và dự kiến thu thập khoảng 2kg mẫu đất đá trước khi quay trở về Trái đất. Tàu Hằng Nga 5 là tàu thăm dò thực hiện sứ mệnh lấy mẫu vật từ Mặt trăng đầu tiên trên thế giới trong hơn 40 năm qua.

NGỌC HÂN