Theo SIPRI, trên thế giới hiện có 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân gồm: Nga, Mỹ, Anh, Israel, Ấn Độ, Trung Quốc, Triều Tiên, Pakistan và Pháp. Tính đến đầu năm 2018, 9 nước này nắm giữ 14.465 vũ khí hạt nhân. Còn theo số liệu mới nhất của SIPRI, tổng số vũ khí hạt nhân của 9 nước kể trên là 13.865 vũ khí hạt nhân. SIPRI nhận định, việc giảm số lượng vũ khí hạt nhân chủ yếu nhờ vào Nga và Mỹ, hai nước nắm số vũ khí hạt nhân chiếm hơn 90% tổng số vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Hai cường quốc này đang giảm lực lượng hạt nhân chiến lược theo Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3).

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị SIPRI Jan Eliasson nhấn mạnh: "Mặc dù số lượng vũ khí hạt nhân giảm đi nhưng tất cả các cường quốc hạt nhân vẫn tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình”.

TÚ ANH