Theo Bộ trưởng Christophe Castaner, trong vài năm qua, Pháp liên tục phải đối phó với các phần tử cực đoan là người Pháp cũng như các đối tượng khủng bố nước ngoài. Kể từ năm 2013, cảnh sát nước này đã triệt phá ít nhất 60 âm mưu tấn công khủng bố. Các vụ khủng bố xảy ra tại Pháp trong 4 năm qua cũng đã cướp đi sinh mạng của 230 người.

PHƯƠNG LINH