Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Tokyo đang tìm cách thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các nước ngoài đồng minh Mỹ để củng cố năng lực bảo vệ các vùng hải đảo xa xôi. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi, thông qua tăng cường hợp tác với Mỹ và Pháp, Nhật Bản muốn cải thiện hơn nữa chiến thuật và kỹ năng của JGSDF trong bảo vệ các vùng lãnh thổ biển, đảo. Ông cho biết, Pháp chia sẻ tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Paris có lợi ích chiến lược ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi có các vùng lãnh thổ của Pháp bao gồm đảo Reunion ở Ấn Độ Dương và Polynesia ở Nam Thái Bình Dương. Cuộc diễn tập sẽ diễn ra tại khu huấn luyện Kirishima của JGSDF và doanh trại Ainoura ở vùng Kyushu, bao gồm các hoạt động diễn tập đổ bộ.

THẾ LONG