Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov nêu rõ những hành động “khó lường và thù địch” từ phía Mỹ buộc Nga “phải sẵn sàng cho những kịch bản xấu nhất”. “Chúng tôi chưa bao giờ gây ra mối đe dọa cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ, đe dọa chúng tôi, áp đặt các điều kiện và xâm phạm những lợi ích của chúng tôi”, Sputnik dẫn lời ông Dmitry Peskov nhấn mạnh.

NHẬT MINH